اهمیت و ضرورت طرح هاي عمرانی (2) | بلاگ

اهمیت و ضرورت طرح هاي عمرانی (2)

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

  و نحوه اجرایی آنها از این بعد است که این طرح ها، مهمترین شیوه ایجاد و گسترش ظرفیت هاي زیربنایی و تولیدي کشور به شمار می آیند و براي دستیابی به اهدافی نظیر، ارتقاي سرمایه گذاري بخش خصوصی و کارکرد مولد آن، مقاوم سازي اقتصاد در برابر شوك ها، دستیابی به رشد بالا و پایدار و... نقش ایفا می کنند. به عبارت دیگر، براي داشتن یک اقتصاد با بهره وري بالا، مجموعه اي از زیرساخت ها به عنوان پیش نیاز باید در دسترس باشد تا بخش خصوصی بتواند با بهره گیري مناسب از نهاده هاي زیر ساختی به تولید و سرمایه گذاري اقدام کند. از آنجا که سرمایه گذاري در زیرساختها از طریق اجراي طرح هاي عمرانی وجود خارجی پیدا می کند براین اساس، اجراي طرح هاي عمرانی به عنوان یک متغیر جریان باعث افزایش موجودی زیرساخت کشور شده و عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد را تسهیل می کنند. براي ارائه تصویري جامع از موقعیت طرحهاي عمرانی کشور، بر اساس اطلاعات گزارش هاي نظارتی طرح هاي عمرانی ملی طی سالهاي 1388 الی 1393 وضعیت پروژه هاي عمرانی در پنج قلمرو کلی روند تحقق و خاتمه، وضعیت پیشرفت فیزیکی، برنامه زمانبندي، مدت زمان اجرا و وضعیت پروژه هاي عمرانی متوقف بررسی می شود تا از این گذر تصویر دقیقی از وضعیت طرح هاي عمرانی ترسیم شود و راه علاجی براي خروج و بهبود از این وضعیت را پیشنهاد گردد. علت اصلی انتخاب بازه زمانی 1388 الی 1393 ، عدم انتشار آمار سال 1394 توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري در زمان تهیه این گزارش است. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به سال 1393 نیز به صورت چکیده و بدون درج جزئیات انتشار یافته که این امر موجب شده تا در برخی موارد بازه زمانی مورد بررسی 1388 الی 1392 باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۶ساعت 20:32  توسط پيمان رسيدگي 
...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت: 18:51