مشاور - پيمانكار

ساخت وبلاگ
چکیده : مهندس مشاور : مجموعه ايست حقيقي يا حقوقي كه به صورت دولتي، تعاوني، خصوصي و يا خارجي مي باشد و كار مط... با عنوان : مشاور - پيمانكار بخوانید :

مهندس مشاور :

مجموعه ايست حقيقي يا حقوقي كه به صورت دولتي، تعاوني، خصوصي و يا خارجي مي باشد و كار مطالعه، طراحي و نظارت يك طرح يا پروژه عمراني را كه با عقد قرارداد از طرف يكدستگاه اجرايي منعقد مي شود بعهده دارد.

پيمانكار :

مجموعه ايست حقيقي يا حقوقي كه با عقد قرارداد (موافقتنامه)، مسئوليت تهيه، حمل و نصب و اجراي يك عمليات عمراني را بعهده مي گيرد.

پيمانكار عمومي :

پيمانكاريست كه براي ساخت پروژه با كارفرما قرارداد مي بندد و مسئوليت كامل انجام و تكميل كار را به عهده مي گيرد و در عين حال اين اختيار را دارد كه اجراي قسمت هايي از پروژه را به پيمانكاران جزء تفويض نمايد.

لازم به ذكر است كه پيمانكار عمومي مسئوليت اجراء، سرپرستي و هماهنگي كل بخش هاي اجرايي را بعهده دارد. بسياري از اين پيمانكاران، متخصصاني در زمينه برق، لوله كشي و ... را استخدام مي نمايند.

پيمانكار جزء :

پيمانكاري كه در رشته يا تخصص جزء و خاص باشد را پيمانكار جزء گويند كه معمولا پيمانكاران عمومي بخشي از كار را كه جنبه تخصصي دارد به اين قشر واگذار مي نمايند.

كنسرسيوم :

گروهي از اشخاص يا شركت ها كه به منظور انجام يك پروژه يا فعاليت شكل گرفته، بدين شكل كه انجام آن فعاليت يا پروژه، بالاتر از حد توان هر كدام از آنها به تنهايي باشد كنسرسيوم گويند.

 

پي نوشت :

جامعه مهندسان مشاور ايران

سنديكاري شركتهاي ساختماني ايران

مديريت پيمانمشاوران پيمانكاران,...
ما را در سایت مديريت پيمان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 18 شهريور 1395 ساعت: 11:42