برنامه عمراني

ساخت وبلاگ
چکیده : برنامه عمراني برنامه ايست جامع حاوي هدفها، سياستها و ميزان اعتباراتي كه براي تامين تمام يا قسمتي از ... با عنوان : برنامه عمراني بخوانید :

برنامه عمراني برنامه ايست جامع حاوي هدفها، سياستها و ميزان اعتباراتي كه براي تامين تمام يا قسمتي از يك نوع نياز اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در قالب برنامه هاي ميان مدت تدوين شده باشد. هر برنامه شامل يك يا چند طرح مي باشد.

به عنوان مثال مي توان از برنامه راه سازي به عنوان يك برنامه عمراني ياد كرد.

 

پي نوشت :

قانون برنامه و بودجه

مديريت پيمانبرنامه عمراني دوم,برنامه عمرانی اول,برنامه عمرانی اندروید,برنامه عمرانی,برنامه عمرانی پنجم,برنامه عمرانی سوم,برنامه عمرانی ششم,برنامه عمرانی چهارم,برنامه عمرانی هفت ساله دوم,...
ما را در سایت مديريت پيمان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 19:54